Den Evangelisk Luthersk Frikirke
Greåker menighet

Kontakt kontoret

Kontakt diakonatet

+47 69 14 01 79

post@grefri.no

Postboks 116

1720 Greåker

Gi en gave

Bank. 1145.10.59000

Vipps. 19712

Les mer

Orgnr. 971428082

  • Facebook
  • Instagram

2019 (c)  Greåker Frikirke. Ansv. web@grefri.no

VelkomMen til

Frikirken

på greåker

Dagens bibelord

Hvem er vi

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått. 

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.