top of page

Covid-19

 

KORONA-tiltak i Greåker Frikirke opphører, og vi følger de nasjonale retningslinjene.

Smittevernveilederen for Norges Kristne Råd avvikles

Med virkning fra 12.2. kl.10.00 har regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Dette innebærer blant annet:

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Ingen generell anbefaling om 1 meter avstand i samfunnet.

  • Ingen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.

  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

  • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. 

  • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres på FHI sine nettsider.

  • Påbud om bruk av munnbind oppheves.

  • Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer. Når det gjelder hvilke grupper som dette er relevant for, vises det til FHIs nettsider, risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/#risikogrupper-for-alvorlig-forloep-av-covid19.

  • Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

bottom of page