Den Evangelisk Luthersk Frikirke
Greåker menighet

Kontakt kontoret

Kontakt diakonatet

+47 69 14 01 79

post@grefri.no

Postboks 116

1720 Greåker

Gi en gave

Bank. 1145.10.59000

Vipps. 19712

Les mer

Orgnr. 971428082

  • Facebook
  • Instagram

2019 (c)  Greåker Frikirke. Ansv. web@grefri.no

Hvem er vi

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått. 

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. 

Kirkesamfunnet består i 2016 av til sammen 81 menigheter spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken, og der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som prioriterer forskjellige sider av Frikirkens mange oppgaver. Den beste måten å bli kjent med Frikirken på er å besøke en menighet og være med på en gudstjeneste, snakke med pastor eller andre som er engasjert i Frikirkens omfattende arbeid.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap!

Våre ansatte

Ketil Willard

Pastor

Inger Marie s. Hagen

Barne- og ungdomsarbeider

Bjørnar Thorbjørnsen

Musikkarbeider

Hanne marie skaar
Ann-cesilie Korsæth

Ungdomsarbeider

Sekretær